Afrikaans djembe spel leren horen en herkennen.

Veel mensen zijn gefascineerd van de West-Afrikaanse muziek. Hiermee doel ik niet alleen op de muzikanten die dit ten gehore brengen maar vooral ook op de vele luisteraars. Ondanks dat velen de muziek adoreren ( vanwege de warme klanken en opzwepende ritme patronen, zang en dans ) weten zij niet hoe de muziek opgebouwd is en welke instrumenten gebruikt worden. In de moderne muziek zijn de instrumenten duidelijk onderscheidend, slagwerk, keyboard, trompet, gitaar enz. De traditionele West-Afrikaanse muziek brengt veel verschillende hoog en laag gestemde slaginstrumenten tot een samenhangend muziekstuk. Alleen door kennis te vergaren over de muziek instrumenten, welke soorten trommels ( doundoun, sangban enz ) en welke geluiden zij voortbrengen zul je de muziek kunnen ontleden en weten welk ritme gespeeld wordt. Als professioneel djembe docent vind ik het dan ook zeer belangrijk dat aan deze kennis veel aandacht moet worden besteed en dat je jouw leerlingen constant op de hoogte moet blijven houden van de lesstof. Dus ook een blijvende herhaling in het noemen van de bastrommels, naam muziekinstrument en vermelding van structuur patronen zoals basis begeleiding, solo begeleiding, solo frase, vrije solo, signaal, break, échauffement enz. ( Traditie ). Door dit te blijven doen vergroot je de kennis van je leerlingen en zullen ze eerder in de gelegenheid zijn een muziekstuk te herkennen. Van nog groter belang is het om deze kennis over te dragen aan mensen die eenmalig een djembe workshop ervaren in de vorm van een teambuilding, bedrijf Рof familie uitje. Ondanks het alleen maar spelen van de djembe zullen zij dan toch met meer begrip en kennis en niet te vergeten plezier een langere, blijvende herinnering hebben aan een muziek genre wat ze adoreren maar niet wisten waarom ze dat deden.

© Pat Gayet